No Picture

Om fritidspedagogik.se

1 oktober, 2011 Redaktion .se 0

Fritidspedagogik.se är en sida som drivs av fritidspedagoger för fritidspedagoger.

Tanken är att vi här ska sprida goda tankar och exempel samt ha möjlighet att hitta olika forum för att diskutera fritidspedagogiken och vår yrkesroll.

Vidare ska vi försöka samla det som skrivs om fritidshemmet i media samt hålla er uppdaterade på vad som händer på det fackliga planet