No Picture

När verkligheten inte stämmer med kartan

14 januari, 2012 Micke Andersson 7

En artikel i Sydsvenskan denna vecka levererar ett innehåll som på många sätt är svindlande i rådande situation. Det handlar om en internationell kongress i Malmö för lärare och forskare om hur man kan göra skolan bättre så att barnen ska lära sig mer, kommentarerna och slutsatserna är tänkvärda.

No Picture

A new hope

18 november, 2011 Micke Andersson 3

Utbildningsdepartementets svårbegripliga ståndpunkt om att föräldrar skulle ha invändningar mot att högskoleutbildad pedagogisk personal arbetar runt deras barn får allt fler att ta till orda. Senast i raden är Mikael Damberg (S) som sällat sig till skaran av tunga politiska aktörer som ifrågasätter logiken i att utan omsvep ogiltigförklara en akademisk utbildning med primärt ansvar för en i skolväsendet betydelsefull verksamhet.

No Picture

En legitim fråga

14 oktober, 2011 Micke Andersson 1

Vid jämförelse mellan förskollärares och fritidspedagogers kursplaner visar det sig att skillnaden mellan att vara upphöjd legitimerad eller klassas som övrig personal kan vara så liten som en (1) poäng.