No Picture

Har Lärarförbundet något att lära av gamla SFL?

22 september, 2012 Farzin Panahi 3

I somras satte jag mig ner och gick genom den forskning som finns om fritidspedagogik och fritidshemmet. Ville hitta inspiration till vad jag kan skriva om i mitt examensarbete. När jag läste Finn Calanders avhandling hittade jag ett stycke som väckte min nyfikenhet. I det föreslår han en metod som kan brukas för att ta reda på hur det fackliga arbetet gällande fritidspedagoger förändrades när Svenska Facklärarförbundet (SFL) och Sveriges Lärarförbund (SL) gick ihop och bildade Lärarförbundet (LF). Metoden gick ut på att jämföra de tidskrifter som SFL gav ut om fritidspedagogers arbete i skolan innan LF bildades med de tidskrifter som LF gav ut om samma ämne. För att stilla min nyfikenhet valde jag att göra just detta. Jag beställde hem de skrifter som omnämndes från libris.kb.se och började jämföra dem.

No Picture

Vart var det vi var på väg?

9 juni, 2012 Hadar Nordin 3

Det som började som ett upprop för fritidspedagogens legitimerade har väckt slumrande björnar bakom många glömda snår. Eller glömda och glömda…saker kommer till en punkt när det otänkbara blir självklart. Säkert någon slags mänsklig anpassning. Hösten kom och gick. Vintern frostskadade opinionen som knappast tinat under våren. Till antal är de fritidspedagogiska rösterna färre. Men sett till den mobilisering och kraft som finns är den kanske starkare

No Picture

Ansökan om utträde ur Lärarförbundet

1 juni, 2012 Hadar Nordin 9

I 12 år har jag lojalt betalat min fackavgift till Sveriges största fackförbund för lärare. Nu står jag pennan i handen och skriver ansökan om utträde. Allt kommer till en gräns. Jag känner mig osynliggjord, icke hörd, icke önskad. Det blir ett självvåld i att fortsätta. Fritidspedagogik.se vill vara fritidspedagogens bästa vän. Det har vi kanske inte vart under året då Lärarförbundet fått stor del av kakan. Det stör mig. Jag vill att sidans energi ska riktas mot att stärka det fritidshemspedagogiska. Förvisso har vi väl alla trott att det var ett gemensamt intresse mellan fritidspedagogen och fackförbundet. Jag känner dock att Lärarförbundet vill annat. De präglar pedagogiken och yrkesrollen åt håll och riktningar jag inte vill gå med på.