No Picture

Vad det blev av fritidshemmen – och vad de skulle kunna vara. Del 1

31 augusti, 2013 Hadar Nordin 2

Fritidshemmen, oavsett vad de kallats historiskt, har mer eller mindre sedan slutet av 1800-talet funnits som en form av komplement till skola och hem. Där har alltid förekommit omsorg, fostran och lärande. Kunskap genom arbete, lek och via en aktiv företagsamhet i sitt eget lärande. Från 1800-talets slut finns tre tydliga perspektiv som legat som grund för verksamheten. 1800-talets arbetstanke övergick på 40-talet till en idé om vila och rekreation. De senaste 50 åren har fokus legat på att vara en pedagogisk verksamhet. 1964 kom den första utbildningen av fritidspedagoger, då som gymnasieutbildning. 1977 förlades utbildningen till högskolan.
Att fritidshem och skola samverkar är inget nytt fenomen. Det finns egentligen inget konstigt alls med tanken om en pedagogisk, omsorgsfull helhet. Redan arbetsstugorna på 1800-talet var ofta belägna intill skolorna och samarbetade ofta med dem.

No Picture

Varför fritids?

19 augusti, 2013 Hadar Nordin 1

Varför fritids är en fråga som kan ställas ur många olika perspektiv?
Varför ska vi ha fritidshem ur ert samhälleligt perspektiv? Ur ett Föräldraperspektiv? Ur barnets? Ur ett utbildnings eller utvecklingsperspektiv? 

Anna Hierta-Retzius startade i slutet på 1800-talet de första barnstugorna. Verksamheten var inriktad på att hjälpa och