No Picture

Om barn, fritids och kreativitet

28 januari, 2013 Hadar Nordin 1

Fritidshemmet som arena erbjuder i många fall utrymme för kreativitet. Inte alltid. Men ofta. Men vad menar vi med kreativitet och hur kan vi jobba aktivt och utmanade med den?