No Picture

Fritidspedagogik.se intervjuar Eva-Lis Sirén

5 februari, 2012 Hadar Nordin 2

Jag har samtalat med Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén rörande förbundets arbete och fritidspedagogernas situation.  Först ville jag fråga Eva-Lis Sirén om den kritik som riktats mot förbundet och henne själv som ordförande. Kritiken som rört förbundets arbete inför den nya skollagen och behörighetsförordningen samt den tidvis upplevda tystnaden under hösten. -Lärarförbundet är en stor organisation och att det är många som tycker och tänker i  organisationen, säger Eva- Lis Sirén och fortsätter;

No Picture

Svar från Eva-Lis Sirén och Lärarförbundets förbundsstyrelse

13 januari, 2012 Hadar Nordin 12

Lärarförbundet har haft en mycket tydlig hållning i legitimationsfrågan ända sedan legitimationen först började diskuterades för över 10 år sedan: Alla lärare ska omfattas av lärarlegitimationen. Det finns ett grundläggande fel i regeringens ”lappa och laga-politik” när det gäller fritidspedagogiken. Regeringen erkänner inte fritidspedagogik som ett ämne. Det får kända och allvarliga följder för kvalitet, utbildning och yrkesstatus.