No Picture

Makt i samverkansrelationen skola-fritidshem

31 maj, 2013 Hadar Nordin 0

I läroplanen står det att “Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.”
Samtidigt manar läroplanen fritidshemmet allena att komplettera de andra verksamheterna. En formulering som lätt tolkas som att fritidshemmet ska anpassa sig till skolans verksamhet. “ömsesidigt”?  

No Picture

Underordning och reda

9 september, 2012 Andreas Nyberg 0

Barnet har alltid rätt. Rätt till sina åsikter. Rätt till sina känslor. Rätt till inflytande. Rätt till sina tankar.
Barnet har också alltid rätt i sitt agerande, då det alltid handlar efter vad det bedömer vara rätt där och då. Utifrån sitt perspektiv.