No Picture

Finns fritids? Vem bryr sig?

7 april, 2012 Hadar Nordin 1

1998 blev skolverket tillsynsmyndighet över förskolan, skolan och fritidshemmet. I slutet på samma år fick man uppdrag från regeringen att belysa kvaliteten i förskolan och i fritidshemmen. För fritidshemmets räkning resulterade det i rapporten – eller en ”så kallad larmrapport” för att citera Christian Lundahl som var projektledare. I en konversation via Twitter säger Lundahl till mig – idag april 2012 – ”Ändå har inget hänt”.