No Picture

Vi måste prata om omsorgsfullt lärande

24 april, 2013 Hadar Nordin 0

Traditionellt har fritidshemmets verksamhet beskrivits och kopplas till omsorg. Omsorgen om barnet. Barnomsorg. Eller skolabarnomsorg. I skollagen (kap. 14) som berör ”utbildningens syfte” finns varken begreppet omsorg eller (skol)barnomsorg. Endast vad gäller bidrag till fritidshem med enskild huvudman används begreppet omsorg och då kopplat till vad grundbeloppet/bidrag ska täcka. I LGR11 finns följande formulering i kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag”: