No Picture

Att våga vara pedagog

13 februari, 2013 Andreas Nyberg 2

För att fritidspedagogyrket ska ha existensberättigande och kunna hävda sig i ett utbildningspolitiskt landskap måste betoningen på yrket ligga i pedagogiken och inte i ”fritids”.
Fritidspedagogiken måste kunna definiera sina styrkor i innehållet och inte i formen. Det vill säga att vi måste kunna förstå och lägga störst tonvikt på ”varför” mer än ”vad”.
Dessa ”varför” måste stå pall för ytterligare ”varför” och ska kunna skalas in hela vägen till den pedagogiska kärnan – vår grundsyn och dess relation till styrdokument, läroplan och lagar.

No Picture

Gör vi som vi säger?

1 december, 2012 Andreas Nyberg 0

”Barn gör inte som du säger, barn gör som du gör.” Det finns många klyschor och floskler när man talar om barn. De flesta gulliga men inte så innehållsrika. Men ovanstående klassiker är genial.
Genial eftersom att den ruskar om vår barnsyn och ställer höga krav på den som uttalar meningen. Den ifrågasätter den vuxna vedertagna auktoriteten och kräver av oss att leva som vi lär. Att rannsaka sin egen roll i relationen till barnet. Att relationen är så mycket viktigare än regler.

No Picture

Är riskbedömningar en fara för våra barn?

1 september, 2012 Hadar Nordin 9

När jag gick i skola fick vi klättra i alla träd. En del var så höga att brandkåren fick
komma vid ett tillfälle. Barn bröt både armar och ben. Men alla lever idag, vad jag
vet. Den naturliga konsekvensen “fall” var en god lärare. Smärtsam men god.