No Picture

Kommentar till riksdagsbeslutet

6 november, 2013 Micke Andersson 1

I går klubbade riksdagen genom ett av årets självklaraste beslut. Utbildningsutskottet förslag om att fritidspedagoger utbildade före 2001 ska återfå behörigheten att ansvara för fritidshemmens verksamhet antogs.

No Picture

Interpellationsdebattens överraskningar

9 mars, 2013 Micke Andersson 4

Efter att ha lyssnat på interpellationsdebatten om Lärande- och vistelsemiljö på Sveriges fritidshem verkar det fortfarande finnas en rad frågetecken kring fritids att räta ut på politisk nivå. Några nya frågetecken dök upp. Allra mest förvånande var att den stora, numera rutin- och reflexmässiga, indignationen över skolministern faktiskt uteblev och oväntat vändes till försiktig nyfikenhet.

No Picture

En kommentar kring frågestunden

28 november, 2011 Micke Andersson 1

I morgon tisdag ställer Mikael Damberg (S) i sin interpellation frågan om utbildningsminister Jan Björklund (FP) är beredd att ompröva sitt ställningstagande att inte legitimera fritidspedagoger. Det kan bli minst sagt intressant att höra vad svaret blir men tyvärr har vi nog redan fått en försmak av vad som komma kan från frågestunden den 17 november.