No Picture

Vad det blev av fritidshemmen – och vad de skulle kunna vara Del 2

4 september, 2013 Hadar Nordin 0

Efter att fritidshemmen samordnades med skolan har fritidspedagogens yrkesroll genomgått vad jag vill kalla en identitetskris. Detta kanske också stärks genom de olika typer av fritidshemsakademiker som utbildats eller nu utbildas: Fritidspedagoger, lärare mot fritidshem och grundlärare med inriktning mot fritidshem. Vart finner vi gemensam mark i utbildningar som både förenar och skiljer oss åt?